Terug
 

Uitvaart in Gebedsdienst

Onder deze tekst staat een voorbeeld van een Uitvaart in Woord- en Gebedsdienst.

 

Algemene bedenkingen bij de uitvaartliturgie.

 

1. Sterven en rouwen om een gestorvene zijn een ingrijpende gebeurtenis in het leven van mensen en gemeenschap. Ze roepen vele vragen op en vragen een uitzonderlijke nabijheid. Voor de kerk betekenen zij een uitzonderlijke pastorale werkelijkheid.

 

2. Het groeiend priestertekort en de groeiende medeverantwoordelijkheid van leken maken de tijd rijp voor een nieuwe vorm van het vieren van de uitvaartliturgie: nl. viering in een gebedsdienst. Het bisdom heeft deze keuze gemaakt en wil hieraan in de toekomst de voorkeur geven. Slechts uitzonderlijk zal de uitvaartliturgie nog gebeuren in een eucharistieviering.

 

3. De kerkelijke overheid ziet het kerkgebouw als de meest geŽigende plaats voor het gelovig afscheid vieren rond de overledene. Zo wordt het sterkst de parochiale binding en het belang van het kerkgebouw onderlijnd.

De familie heeft de vrijheid om een andere plaats te kiezen voor het afscheid van haar dierbaren bv in crematoria of funeraria. Anderen zullen daar het afscheid nemen verzorgen.

 

4. Concrete afspraken.

De pastoor is de verantwoordelijke voor de uitvaartliturgie in de kerk. Hij beslist, in samenspraak met plaatselijke verantwoordelijken wie voorgaat in de dienst.

De gebedsdienst wordt voorgegaan door een priester, diaken, pastorale werker of werkster of een gemandateerde leek. Als liturgisch gewaad wordt een witte albe gedragen met paarse stola of schapulier.

De uitvaartliturgie in de kerk wordt normaal gevierd in de voormiddag, uitzonderlijk de vroege namiddag.

Om de band met de eucharistie te bewaren zal op een af te spreken zondag tijdens de eucharistie de overledenen herdacht worden. Zo mogelijk wordt dit reeds vermeld op de overlijdensbrief.

Een avondwake op de vooravond van de uitvaart blijft mogelijk als het gewenst wordt door de familie en mogelijk is voor de parochie.

De gebedsdienst kan muzikaal verzorgd worden door gemeenschapszang, door solist en of zangkoor. Passende  plaatjesmuziek kan in beperkte mate aanvullend gebruikt worden.

De muziek vormt een integrerend deel van de liturgie; ze verklankt de boodschap en verdiept de betrokkenheid. Daarom is religieuze muziek bij voorkeur aangewezen in de liturgie. De gregoriaans muziek en de liturgische volkszang zijn aangewezen. Cd muziek kan bijdragen aan de emotie en de atmosfeer in de dienst. Soms kan een bepaald lied symbool staan voor de overledene.

Vanaf 2011 zal de prijs voor de uitvaartdienst 250 euro bedragen. Er zal in de viering slechts ťťnmaal beroep gedaan worden op een bijdrage van de gemeenschap nl. bij het deelname moment ( de offer). Het is een materieel gebaar van meeleven en deelname in het gebeuren.

Vanaf 2011 zal deze vorm van uitvaartliturgie in voege treden in heel het bisdom Antwerpen.

Onze bisschop is persoonlijk dit beleid komen toelichten op een samenkomst voor priesters, diakens, pastorale werkers en werksters. Zij zullen dit verder meedragen en begeleiden in de parochie. Er zal een speciale vorming aangeboden worden rond het voorgaan in de uitvaartliturgie, rond het bezoek aan de familie, en rond de homilie.

 

A.Van Dijck.

 

 

Terug

 

Om de tekst af te drukken: naar beneden scrollen en de afdrukknop gebruiken.

 

 

Om deze tekst op je PC te zetten:

1. Ga in het grijze venster staan en druk op <Ctrl>a

2. Rechtermuisknop - KopiŽren

3. Open je tekstverwerker (Word, Wordpad, ....)

4. Rechtermuisknop - Plakken